Tusen Röster

(dilba)
alla söker i förvirring efter lösningar och svar
men i slutet av dagen då allting är tyst
är oss själva allt vi har

(stephen)
och det är lätt att ge upp
vad kan en människa göra
när världen ser ut som den gör
och ingen längre tycks höra

(mauro)
(men) tusen röster kan ljuda som en
som den klaraste stjärnan på himmelen
då natten är mörk och vägen känns lång
hör tusen röster, tusen rösters sång

(plura med lisa)
jag vill inte predika
bara sträcka ut en hand
det här är ett steg på vägen
jag gör vad jag kan
och allting bärjar någonstans

(lisa)
och genom vintergatan hörs ett rykte i natt
änglar som viskar att det kommer en dag efter varje natt

(uno)
(men) tusen röster kan ljuda som en
som den klaraste stjärnan på himmelen
då natten är mörk och vägen känns lång
hör tusen röster, tusen rösters sång

(meja)
hör ropen från alla dom som glömdes bort
dom i marginalen och dom som försvann

(mauro)
det finns en sång att sjunga om vi vill
den kan nå hela världen, den hörs överallt, för

(peter & mauro)
tusen röster kan ljuda som en
som den klaraste stjärnan på himmelen
då natten är mörk och vägen känns lång
hör tusen röster, tusen rösters sång