Här står jag igen det är inte första gången
samma gamla misstag som håller mig fången
Kan inte vara tillsammans, inte på var sitt håll
Jag trodde vi kommit en bit på vägen
men här står vi tillbaks på noll

Och hur många gånger kan vi säga farväl
Hur många gånger kan vi skiljas åt
Hur många gånger kan vi säga adjö
Hur många gånger kan vi säga förlåt

Ja du kan kritisera kalla mig vad du vill
men om du tänker efter, vad tjänar det till
Vi slår i blindo för vår stolthets skull
och när vi inte träffar då ramlar vi omkull

Och hur många gånger kan vi säga farväl
Hur många gånger kan vi skiljas åt
Och hur många gånger kan vi säga adjö
Hur många gånger kan vi säga förlåt

Ja du kan skylla allt på mig
om det känns bättre så
men säg mig hellre vad
du tänker på

Vi har rest så länge, jag trodde vi kommit fram
att detta skepp av längtan funnit sin hamn
men allt har ändrat skepnad, allt har ändrat form
Vi håller i det vi har
när det blåser upp till storm

Så hur många gånger kan vi säga farväl
Hur många gånger kan vi skiljas åt
Och hur många gånger kan vi säga adjö
Hur många gånger kan vi säga förlåt

Print Friendly, PDF & Email
Advertisements