Det är varmare i luften
och folk dröjer kvar
sitter med ett glas vin
utanför en bar
det är så mycket som hänt
jag är inte samma jag var
en del drömmar fi ck jag släppa
andra lever kvar
Broarna brinner
men i natt kommer regn
som orden i en sång
från länge längesen
Två trappor upp
i Vasastan
en TV en telefon
ett piano i ett hörn
Jag gör vad jag ska
låter dagarna gå
jag börjar om på nytt här
och i Vasastan är det vår…
Har jag älskat för mycket
har jag spelat för stort
det fi nns alltid saker
man inte borde gjort
men bland dessa gator
har jag gjort mig ett hem
jag har allt jag behöver
en gitarr och en säng
Från min balkong
ser jag hela vår jord
jag ser stjärnor på himlen
tinnar och torn
här fi nns inga regler
ingen upptrampad stig
det är ett stort äventyr
att uppfi nna ett liv

Print Friendly, PDF & Email
Advertisements